459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kvašení, fermentace

Popis

Kvašení, odborně nazývané fermentace, je proces, při němž dochází k přeměně energeticky bohatých látek (cukry) na substance na energii chudší (organické kyseliny, alkohol). Děje se tomu tak díky působení enzymů mikroorganismů jako jsou bakterie nebo kvasinky (kvasnice, kvásek, droždí). Kvašení je velmi důležité pro potravinářský průmysl, protože s jeho pomocí můžeme vyrobit značné množství potravin.

Kvašení, fermentace

Druhy kvašení

  • alkoholové – působením kvasinek (rody SaccharomycesKluyveromyces) dochází k přeměně jednoduchých cukrů (cukerných roztoků) na alkohol
  • citronové – působením řady plísní (např.: AspergillusPenicilliumMucor) dochází k oxidaci cukru glukózy na kyselinu citronovou
  • máselné – působením bakterií, především rodu Clostridium butyricum, dochází k přeměně cukrů na kyselinu máselnou
  • mléčné – působením různých druhů bakterií dochází k přeměně cukrů na kyselinu mléčnou (výroba tvarohů, sýrů, ale i kvašená zelenina, pickles)
  • octové – působením bakterií Acetobacter dochází k oxidaci alkoholu na kyselinu octovou (ocet)
  • propionové – působením bakterií čeledi Propionibacteriaceavzniká z mléčné kyseliny kyselina propionová a jako odpadní produkt oxid uhličitý (vytváří díry v sýrech)

 

 

Slané pečivo, chléb, rohlíky, housky
Oleje, tuky
„Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem.“ Latinské přísloví
Tvaroh
Sýry

Kontraindikace, kdy je konzumace nevhodná

Může způsobovat nadýmání kojenců.

Nedoporučuje se kombinace s Bujarníkem.

Kvašení, fermentace

Sdílení

Hrušky
Jáhly, Proso
„Jím proto, abych žil, nežiju proto, abych jedl.“ Sókratés
Cibule
Fazole